Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

01 okt 2021

Grønlands Landsret

Foranstaltning opretholdt - K 113/20

Domfældte var i 2015 som 19-årig idømt en dom til behandling på et psykiatrisk hospital for vold, trusler og brugstyveri. Foranstaltningen var senest i 2018 blevet opretholdt.

På baggrund af de lægefaglige udtalelser i sagen besluttede Sermersooq Kredsret at opretholde den idømte foranstaltning for at imødegå domfældtes recidiv til ligeartet kriminalitet.

Domfældte kærede kredsrettens beslutning med påstand om ophævelse af foranstaltningen.

Landsrettens resultat

Forsvareren gjorde for landsretten gældende, at domfældte ikke var dømt for anden kriminalitet siden 2015 og at han ønskede at søge om optagelse på en videregående uddannelsen.

Landsretten tiltrådte af de grunde, som kredsretten havde anført, at foranstaltningen blev opretholdt og bemærkede, at domfældte var meddelt et tiltalefrafald for vold i februar 2020.

Afgørelsesdato

Beslutningen blev afsagt af Grønlands Landsret den 3. august 2020.

Sagsnummer: K 113/20

Domme med forklaringer