Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

14 mar 2022

Grønlands Landsret

3 års anbringelse i anstalt for indsmugling af 10 kg hash - K 004/20

En 32-årig mand blev af Sermersooq Kredsret fundet skyldig i at have deltaget i indsmugling af knapt 15 kg hash fra Danmark til Grønland.

Kredsretten lagde til grund, at tiltalte havde haft en ledende og koordinerende rolle i indsmuglingen, og at der var tale om organiseret hashhandel. Tiltalte var ligeledes tiltalt for at have forsøgt at smugle 110.000 kr., som stammede fra handel med hash fra Grønland til Danmark

Kredsretten idømte tiltalte anbringelse i anstalt i tre år og seks måneder.

Tiltalte ankede dommen til landsretten og nedlagde påstand om frifindelse i det hele.

Landsrettens resultat

Landsretten tiltrådte, at tiltalte havde haft en ledende og koordinerende rolle i forbindelse med indsmuglingen af i alt 10 kg hash. Landsretten fandt det dog ikke bevist, at tiltalte havde deltaget i forsøget på indsmugling af en pakke med 4,2 kg hash, der skulle sendes til en adresse i Aasiaat. Landsretten fandt således ikke, at den omstændighed, at tiltalte kendte modtageren af pakken, at han havde truffet ham ved en enkelt lejlighed, og at tiltalte i øvrigt var impliceret i handel med hash i Aasiaat, i sig selv var bevis for tiltaltes medvirken til indsmugling af netop denne pakke.

Henset til mængden af den indsmuglede mængde hash på 10 kg og på tiltaltes rolle i den organiserede hashhandel fastsatte landsretten foranstaltningen til anbringelse i anstalt i 3 år.

Tiltalte havde på tidspunktet for landsretten siddet tilbageholdt i 16 måneder. Uanset dette fandt landsretten, at tiltalte skulle forblive tilbageholdt efter dom af hensyn til retshåndhævelsen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 10. september 2020

Sagsnummer: K 004/20

Domme med forklaringer