Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

14 dec 2020

Grønlands Landsret

Anbringelse på psykiatrisk hospital for seksuelle krænkelser - K 141/20

Manden var af kredsretten dømt for igennem en periode på 10 år at have haft et seksuelt forhold til en dreng, som var 8 år gammel, da krænkelserne begyndte.

De seksuelle krænkelser var så alvorlige, at der var tale om voldtægt, seksuelt forhold til et barn og forførelse. Manden var endvidere dømt for voldtægt af en yngre voksen mand, for forsøg på at opnå et seksuelt forhold til en dreng under 15 år og for besiddelse af børneporno.

Kredsrettens dom blev anket af manden, som nægtede sig skyldig i de forhold, der vedrørte seksuelle krænkelser.

Landsrettens resultat

Landsretten var enig med kredsretten i, at manden var skyldig i de seksuelle krænkelser, der er nævnt ovenfor. Han havde ikke anket de forhold, der vedrørte besiddelse af børneporno.

Retslægerådet havde udtalt, at manden var sindssyg og havde anbefalet, at han blev idømt anbringelse på et psykiatrisk hospital i Danmark. Landsretten besluttede ligesom kredsretten at følge Retslægerådets anbefaling.

Den unge mand, der var blevet seksuelt krænket igennem 10 år fik tilkendt en tortgodtgørelse på 150.000 kr.

Den voksne mand, der var blevet voldtaget fik tilkendt en tortgodtgørelse på 120.000 kr.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 21. september 2020.

Sagsnummer: K 141/20

Domme med forklaringer