Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

02 mar 2022

Grønlands Landsret

Sagsbeh. tid på mere end 3 år medførte ingen foranstaltning - K 103/20

En 38-årig kvinde blev i kredsretten i januar 2020 fundet skyldig i at have tildelt en kasseekspedient to slag med flad hånd. Hun blev endvidere fundet skyldig i at have besiddet 12,9 gram hash og 950 kr., som stammede fra salg af hash.

Forholdene var begået i henholdsvis december 2015 og december 2016. Foranstaltningen blev fastsat til 40 dages betinget anbringelse henset til, at tiltalte tidligere var foranstaltet for ligeartet kriminalitet.

Tiltalte blev derudover idømt en bøde på 1.200 kr., ligesom hun fik konfiskeret den omtalte mængde hash og de fundne kontanter.

Sagen blev for landsretten behandlet som en udmålingsanke.

Landsrettens resultat

Landsretten lagde ved afgørelsen betydelig vægt på oplysningerne om sagens alder, herunder, at sagen havde ligget stille i kredsretten i 3 år, og at sagsbehandlingstiden således ikke kunne tilskrives tiltalte. Landsretten lagde endvidere vægt på, at tiltalte af egen drift havde forladt hashmiljøet, og at hun siden 2017 havde været på søfartsskole. Oplysningerne om tiltaltes personlige forhold sammenholdt med den medgåede sagsbehandlingstid medførte, at der for den begåede kriminalitet ikke blev fastsat nogen foranstaltning.

Landsretten stadfæstede dog beslutningen om konfiskation.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 17. september 2020.

Sagsnummer: K 103/20

Domme med forklaringer