Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

01 okt 2021

Grønlands Landsret

30 dages betinget anbringelse - K 014/20

En 43-årig mand blev af Qeqqata Kredsret fundet skyldig i vold ved at have tildelt sin samlever flere knytnæveslag i ansigtet. Han blev herfor foranstaltet med 30 dages anbringelse i anstalt.

Sagen blev for landsretten behandlet som en udmålingsanke.

Landsrettens resultat

Henset til oplysningerne om skadernes relativt beskedne omfang og tiltaltes gode personlige forhold, sammenholdt med oplysningerne om forurettedes allerede eksisterende skader i ansigtet fandt landsretten, at foranstaltningen burde fastsættes til 30 dages betinget anbringelse i anstalten.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 4. september 2020.

Sagsnummer: K 014/20

Domme med forklaringer