Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

02 feb 2021

Grønlands Landsret

Forvaringsdom opretholdt - K 297/19

En 29-årig mand blev af Qeqqata Kredsret i marts 2013 idømt forvaring for adskillige tilfælde af vold, tyveri og hærværk. Den tiltalte var tidligere foranstaltet for ligeartet kriminalitet i et ikke ubetydeligt omfang.

Over for kredsretten nedlagde nu domfældte påstand om prøveløsladelse. Kredsretten opretholdt foranstaltningen med den begrundelse, at der ikke fandtes grundlag for en prøveløsladelse.

Domfældte kærede beslutningen til landsretten.

Landsrettens resultat

Landsretten lagde ved sin afgørelse betydelig vægt på oplysningerne om domfældtes misbrug af hash og på oplysningerne om risikoen for ny personfarlig kriminalitet sammenholdt med den tidligere begåede kriminalitet og fandt, at domfældte udgjorde en sådan fare for andre, at der ikke var grundlag for en prøveløsladelse. Landsretten lagde endvidere vægt på, at domfældte endnu ikke er påbegyndt et udslusningsforløb.

Landsretten bemærkede, at det forhold, at der ikke er beskikket en bistandsværge, og at der ikke i anstalten er udarbejdet en handleplan for domfældte, ikke i sig selv kan føre til, at domfældte skal prøveløslades.

Landsretten stadfæstede således kredsrettens beslutning og opretholdt derved den idømte foranstaltning.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 16. september 2020

Sagsnummer: K 279/19

Domme med forklaringer