Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

16 sep 2020

Grønlands Landsret

Kønsligt forhold til mindreårig steddatter - K 120/20

En 48-årig mand blev af Qeqqata Kredsret fundet skyldig to tilfælde af blufærdighedskrænkelse over for sin steddatter samt i et tilfælde at have givet sin samlever en lussing.

Kredsretten fandt det på baggrund af de afgive vidneforklaringer bevist, at tiltalte havde berørt sin steddatter to gange på hendes kønsdele, både inden for og uden på trusserne, og at han i et andet tilfælde har fået hende til at masturbere sin penis.

Kredsretten idømte den pågældende 3 måneders anbringelse i anstalten og pålagde ham samtidig at betale forurettede en godtgørelse for tort på 20.000 kr.

Tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse i forholdene vedrørende seksuelle krænkelser.

Landsrettens resultat

Landsretten tiltrådte kredsrettens bevisresultat og tiltrådte tillige kredsrettens fastsættelse af foranstaltningen. Landsretten lagde ved foranstaltningsfastsættelsen betydelig vægt på, at tiltaltes samlever havde overladt forurettede i tiltaltes varetægt mens hun selv var i Nuuk for at føde parrets fælles barn, at han derved misbrugte det eksisterende tillidsforhold, og at han var samlevende med forurettedes mor og således indtog en faderrolle over for forurettede.

Landsretten tiltrådte endvidere kredsrettens tilkendelse af tortgodtgørelse.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 16. september 2020.

Sagsnummer: K 120/20

Domme med forklaringer