Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

02 mar 2022

Grønlands Landsret

Kønsligt forhold til mindreårig steddatter - K 120/20

En 48-årig mand blev af Qeqqata Kredsret fundet skyldig to tilfælde af blufærdighedskrænkelse over for sin steddatter samt i et tilfælde at have givet sin samlever en lussing.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 16. september 2020.

Ved kredsrettens dom blev tiltalte fundet skyldig i samtlige sagens forhold. Forhold 1 og 3 er i landsretten behandlet som en bevisanke, mens forhold 2 om overtrædelse af kriminallovens § 88 er behandlet som en udmålingsanke.

To voterende lægger på baggrund af pigens forklaring til grund, at tiltalte ved to lejligheder den 27. november 2018 har berørt hende på hendes kønsdele, heraf en gang under hendes trusser, hvor han forsøgte at indføre sine fingre i hendes skede. Landsretten lægger endvidere til grund, at tiltalte den 4. april 2019 har taget hendes hånd og formået at få hende til at masturbere sin penis. Disse voterende finder, at pigen har afgivet en sikker og sammenhængende forklaring, og at hun på en troværdig måde har forklaret om overgrebene. Oplysningerne om, at samleveren på nuværende tidspunkt ikke tror, at det er sandt, hvad pigen har forklaret, kan ikke føre til et andet resultat. Det bemærkes hertil, at kvinden er samlevende med tiltalte, og at der kan være flere årsager til, at hun ønsker, at der skal ske frifindelse.

En voterende finder, at anklagemyndigheden ikke har ført det til domfældelse nødvendige bevis i forhold 1 og 3. Denne voterende finder, at pigens forklaring ikke fremstod troværdig, og at hun anklager tiltalte for det, som hendes storebror har gjort ved hende. Tiltalte bør derfor frifindes for overtrædelse af kriminallovens § 79 og § 84, stk. 1.

Da der afsiges dom efter stemmeflertallet findes tiltalte skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 79 og § 84, stk. 1.

Ved fastsættelsen af foranstaltningen, der tillige omfatter et tilfælde af vold begået over for pigen, har landsretten lagt vægt på omstændighederne omkring de seksuelle overgreb, herunder at de er foregået mens samleveren har været i Nuuk eller på arbejde, alt imens hun havde overladt børnene til tiltalte. Landsretten har i skærpende retning endvidere lagt vægt på, at tiltalte boede sammen med pigen, at han således har haft en faderrolle over for hende, og at der er tale om et massivt tillidsbrud ved de foretagne overgreb. Kredsrettens fastsættelse af foranstaltningen findes således passende udmålt.

Landsretten stadfæster ligeledes kredsrettens udmåling af tortgodtgørelse. Det bemærkes hertil, at der er tale om overgreb ved tre forskellige episoder.

Kredsrettens dom stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 120/20

Domme med forklaringer