Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 okt 2021

Grønlands Landsret

6.500 kr. i bøde for pengefalsk, databedrageri samt tyveri - K 209/21

En 27-årig kvinde blev idømt til at betale bøde på 6.500 for at have forfalsket kr. 50,00 pengeseddel for følgende at bringe den i omsætning som ægte samt retsstridigt at have påvirket resultatet af elektronisk databehandling, idet hun på ukendt vis tilegnet til oplysningerne på et betalingskort.

Af Grønlands Landsrets dom af den 29. oktober 2021 fremgår følgende:

Forhold 1

Landsretten finder efter at have set den seddel, som tiltalte have forsøgt anvendt i forhold 1, at sedlen på grund af sin udformning ikke var egnet til at blive bragt i omsætning som ægte, idet den både på grund af materialet, og den omstændighed, at den var sammensat af to stykker papir med samme tegninger på, der var klistret sammen med tape, fremstod ganske uægte. Dette bekræftes også af vidnets forklaring. Landsretten finder det derfor ikke bevist, at tiltalte havde til hensigt at bringe den i omsætning.

Tiltalte frifindes derfor i forhold 1.

Forhold 2

Der er i perioden fra 14. december 2019 til den 1. januar 2020 sket optankninger på syv forskellige Tusaas-kontoer for i alt 2.400 kr. ved anvendelse af  kreditkort. Af de 2.400 kr. er der sket optankning for 2.050 kr. på tiltaltes konto. Vidnets konto blev den 1. januar 2020 optanket med 50 kr. Han har forklaret, at det var tiltalte, som gjorde dette. På denne baggrund finder landsretten det bevist, at tiltalte var i besiddelse af vedkommendes kreditkortsoplysninger, og at hun anvendte disse til at foretage optankningerne, som er omfattet af den berigtigede tiltale i forhold 2. Tiltalte er derfor skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 105.

Forhold 3

Vidnet har forklaret, at han så tiltalte pakke øl i sin rygsæk, og at han efterfølgende på videoovervågningen så, at tiltalte havde taget øllene fra butikken. Landsretten finder hende derfor skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 102.

Forhold 4

Vidnet har forklaret, at han i forbindelse med en overnatning hos tiltaltee glemte sin pung og måtte tilbage og hente den, og at han efterfølgende konstaterede, at hans kreditkort uberettiget var blevet anvendt til at optanke en række Tusaas-konti herunder navnlig tiltaltes konto. På denne baggrund finder landsretten det bevist, at tiltalte i er skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 105 i det omfang som fremgår af den berigtigede tiltale. 

Foranstaltningen fastsættes under hensyn til, at der er tale om databedrageri for et relativt beskedent beløb, at øllene er blevet leveret tilbage, og da tiltalte ikke tidligere er i dømt foranstaltning, til en bøde på 6.500 kr. jf. kriminallovens § 127, jf. §§ 102 og 105.  

Da der under sagen ikke er ført bevis for, hvordan optankningerne på Tusaas-kontoerne er foregået, herunder at de er sket ved anvendelse af en mobiltelefon, finder landsretten, at der ikke er grundlag for at tage anklagemyndighedens påstand om konfiskation af mobiltelefonen af mærket Samsung til følge. 

Tiltalte skal betale 6.500 kr. i bøde.

Tiltalte frifindes for påstanden om konfiskation.  

 

Sagsnummer: K 209/21

Domme med forklaringer