Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

27 okt 2021

Grønlands Landsret

Overtrædelse af voldtægt af mindreårig - K 233/21

En 19 årig mand blev af Sermersooq Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 8 måneder for overtrædelse af voldtægt af mindreårig samt seksuelt forhold til mindreårig.

Af Grønlands Landsrets dom af den 27. oktober 2021 fremgår følgende:

Tiltalte er dømt for overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1, og § 79, ved at have tiltvunget sig samleje med en pige på 14 år og ved at have haft samleje med en anden pige, som på tidspunktet var 13 år.  

Under hensyn til forholdenes grove karakter, og i det der, udover tiltaltes alder, ikke foreligger formildende omstændigheder, fastsættes foranstaltningen til 1 år og 9 måneders anbringelse i anstalt. 

Landsretten tager påstanden om betaling af 100.000 kr. i tortgodtgørelse i medfør af erstatningsansvarslovens § 26 til pigen til følge, idet landsretten har lagt vægt på at forholdet er begået efter april 2019, hvor godtgørelsesniveauet blev forhøjet.

Tiltalte skal anbringes i anstalt i 1 år og 9 måneder.

Tiltalyte skal inden 14 dage betale 100.000 kr. til pigen. Beløbet forrentes efter erstatningsansvarslovens § 16.

 

Sagsnummer: K 233/21

Domme med forklaringer