Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

22 feb 2022

Grønlands Landsret

Blufærdighedskrænkelse - K 188/21

70-årig mand blev idømt anbringelse i Anstalt for Domfældte i 60 dage samt betale tort på 15.000,00 kr. til forurettede. Landsretten stadfæstede kredsrettens dom.

Af Grønlands Landsrets dom af 20. oktober 2021 fremgår følgende: 

Tiltalte er fundet skyldig i blufærdighedskrænkelse, jf. kriminallovens § 84, herunder ved at have indført en finger i forurettedes vagina. 

Landsretten finder, at den udmålte foranstaltning er passende og tiltræder, at den navnlig henset til sagens alder er gjort betinget med vilkår om tilsyn i 2 år, jf. kriminallovens § 129.

Under hensyn til at tiltalte indførte en finger i forurettedes vagina, tiltræder landsretten den udmålte tortgodtgørelse. 

Kredsrettens dom stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 188/21

Domme med forklaringer