Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

21 feb 2022

Grønlands Landsret

Grov vold - K 147/21

En 35-årig kvinde blev af Sermersooq Kredsret idømt 4 måneders anbringelse i anstalten for domfældte. Landsretten stadfæstede foranstaltningen, som landsretten navnlig under hensyn til voldens farlighed ikke har fundet grundlag for at gøre betinget.

Af Grønlands Landsrets dom af 6. oktober 2021 fremgår følgende: 

Tiltalte - mand

Landsretten finder på baggrund af kvindens forklaring om den udøver vold og varigheden af voldsudøvelsen sammenholdt med billederne af hendes blå mærker og politiattesten, det bevist, at tiltalte i en periode på flere timer tildelte hende adskillige slag med knyttet næve i ansigtet og på hendes krop, rev tiltalte i håret og tog halsgreb på hende som beskrevet i anklageskriftet.

Tiltalte findes derfor skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88 i ovennævnte omfang.

Under hensyn til anklagemyndighedens påstand tiltræder landsretten, at foranstaltningen fastsættes til 60 dages anbringelse i anstalt, som landsretten ikke har fundet grundlag for at gøre betinget navnlig under hensyn til voldens tidsmæssige udstrækning og de påførte skader. 

Tiltalte - kvinde

Tiltalte er erkendt, at hun stak manden i ryggen med en køkkenkniv.

Tiltalte har kun sparsomt ønsket at forklare om omstændighederne, da hun tildelte manden knivstikket, og da manden blev stukket midt i ryggen på et tidspunkt, finder landsretten, at der ikke er tale om nødværge omfattet af kriminallovens § 9, uanset at knivstikket skete i forlængelse af den vold, som manden havde udsat hende for, og uanset at hun fornemmede, at han igen ville fortsætte volden mod hende. 

Under hensyn til anklagemyndighedens påstand og i medfør af kriminallovens § 123, stk. 1, nr. 3, tiltræder landsretten, at foranstaltningen fastsættes til 4 måneders anbringelse i anstalt, som landsretten navnlig under hensyn til voldens farlighed ikke har fundet grundlag for at gøre betinget. 

 

Sagsnummer: K 147/21

Domme med forklaringer