Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

21 feb 2022

Grønlands Landsret

Overtrædelse af kriminallovens § 88 vold - K 200/21

32-årig mand blev af kredsretten idømt 6 måneders anstaltsanbringelse for at have kastet sin samlever mod gulvet, trådt på hendes hoved, slået hende på låret og i hovedet. Landsretten ændrede foranstaltningen til 50 timers samfundstjeneste.

Af Grønlands Landsrets dom af den 18. oktober 2021 fremgår følgende:

Tiltalte er kendt skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88 ved at have kastet sin kæreste ned mod gulvet, trådt hende på ansigtet og slået hende på låret. Volden blev begået i august 2019, og der foreligger for landsretten ikke oplysninger om, at den lange sagsbehandlingstid skyldes tiltaltes forhold.

Foranstaltningen fastsættes til samfundstjeneste i 50 timer med en længstetid på 6 måneder og en tilsynstid på 1 år, jf. kriminallovens § 140, jf. § 88, jf. § 123, stk. 1, nr. 3. Landsretten har ved fastsættelsen af foranstaltningen lagt vægt på volden og skadernes beskedne omfang, at forholdet blev begået under stærk sindsbevægelse og den lange sagsbehandlingstid.

 

Sagsnummer: K 200/21

Domme med forklaringer