Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

22 feb 2022

Grønlands Landsret

Overtrædelse af lov om euforiserende stoffer - K 230/21

42 årig mand blev idømt betinget anbringelse i anstalt i 30 dage for at have indsmuglet 170 gram hash fra Danmark til Grønland.

Af Grønlands Landsrets dom af den 26. oktober 2021 fremgår følgende:

Landsretten tiltræder af de af kredsretten anførte grunde og da tiltalte forklaring om hans eget forbrug ikke hænger sammen med hans forklaring om, at hashen svarede til tre måneders forbrug, at der er tale om hash indført med henblik på videreoverdragelse.

Under hensyn til sagens karakter tiltræder landsretten den udmålte foranstaltning og finder heller ikke grundlag for at nedsætte bøden eller at statskassen skal betale sagens omkostninger.

Kredsrettens dom stadfæstes. Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

 

Sagsnummer: K 230/21

Domme med forklaringer