Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

22 feb 2022

Grønlands Landsret

Voldtægt ved anden kønslig omgang og husfredskrænkelse - K 236/21

En 37-årig mand blev idømt 6-måneders anstaltsanbringelse samt inden 4 uger betale 50.000 kroner i tortgodtgørelse til kvinden for uberettiget at have skaffet sig adgang til boligen via en aflåst dør, hvorefter tiltalte skaffede sig samleje med kvinden.

Af Grønlands Landsrets dom af den 27. oktober 2021 fremgår følgende:

Landsretten tiltræder af de af kredsretten anførte grunde, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2, og § 96, nr. 1.

Landsretten finder foranstaltningen og godtgørelsen passende udmålt.

Kredsrettens afgørelse stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 236/21

Domme med forklaringer