Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

03 nov 2021

Grønlands Landsret

Dom i sag om besiddelse samt indsmugling af hash - K 210/21

En 31-årig mand blev idømt betinget anbringelse i anstalt i 5 måneder for via indrejse til Grønland fra Danmark, med henblik på videreoverdragelse, at have indsmuglet 1.379 gram hash, som var skjult i dennes indvejede bagage. Hos tiltalte konfiskeres 1.379 gram hash.

Af Grønlands Landsrets dom af 3. november 2021 fremgår følgende: 

Tiltalte er dømt for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1, ved at have indsmuglet 1,379 kg hash fra Grønland til Danmark.

Landsretten finder, at den passende foranstaltning er 5 måneders anbringelse i anstalten.

Under hensyn til at forholdet blev begået den 21. december 2018, og der ikke foreligger oplysninger om, at den lange sagsbehandlingstid skyldes tiltaltes forhold, og da han ikke tidligere er idømt foranstaltning og har gode personlige forhold, finder landsretten, at foranstaltning kan gøres betinget med vilkår om 1 års prøvetid, jf. kriminallovens § 129, stk. 1 og 2.

På grund af den lange sagsbehandlingstid finder landsretten videre, at statskassen skal afholdes sagens omkostninger.

Tiltalte idømmes betinget anbringelse i anstalt i 5 måneder. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og bortfalder ved udløbet af en prøvetid på 1 år.

 

Sagsnummer: K 210/21

Domme med forklaringer