Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

17 nov 2021

Grønlands Landsret

Dom i sag om trusler - K 153/21

En mand blev dømt til at betale bøde, da han via messenger, under en diskussion i anledning af en forestående skilsmisse have truet sin kone ved, at udtale "jeg river dig over i to dele", hvilket var egnet til, at fremkalde alvorlig frygt for kvindens liv helbred og velfærd.

Af Grønlands Landsrets dom af 17. november 2021 fremgår følgende: 

Manden har erkendt, at han i forbindelse med en diskussion med konen om deres børn udtalte, at han ville rive hende over i to dele.

Kvinden, der først ni dage senere anmeldte forholdet, optog samtalen mellem parterne, og optagelsen har været afspillet for landsretten.

Efter en samlet vurdering af udtalelsens ordlyd og omstændighederne, hvorunder den blev fremsat, finder landsretten, at udtalelsen ikke kan anses for omfattet af kriminallovens § 98.

Landsretten frifinder derfor manden for den rejste tiltale.

 

Sagsnummer: K 153/21

Domme med forklaringer