Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

16 nov 2021

Grønlands Landsret

Dom i sag om vold - K 246/21

31-årig kvinde blev idømt anbringelse i anstalt i 10 måneder for i forening med ukendte gerningsmænd, at have udsat 2 mænd for vold i form af slag, spark og tramp på krop og hoved, hvorved de begge blev påført skader.

Af Grønlands Landsrets dom af 16. november 2021 fremgår følgende: 

Landsretten har ved fastsættelsen af foranstaltningen lagt vægt på voldens karakter og omfang og har trods den lange sagsbehandlingstid, navnlig henset til de betydelige skader, som manden pådrog sig, ikke fundet grundlag for undtagelsesvist at idømme tiltalte samfundstjeneste.

Kredsrettens dom ændres, således at tiltalte idømmes 4 måneders anbringelse i anstalt.

 

Sagsnummer: K 246/21

Domme med forklaringer