Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

25 nov 2021

Grønlands Landsret

Kredsrettens afgørelse stadfæstes - K 199/21

En 23-årig pige skal undergive sig tilsyn af Kriminalforsorgen i en periode på 1 år, for i forening at have udøvet vold mod en pige, idet tiltalte væltede pigen omkuld, satte sig oven på hende, tildelte hende ikke under 6 knytnæveslag i hovedet og tog halsgreb på hende.

Af Grønlands Landsrets dom af 25. november 2021 fremgår følgende:

Af de af kredsretten anførte grunde tiltræder landsretten, at tiltalte er skyldig i det af kredsretten fundne omfang, idet forklaringen afgivet af vidnet ikke kan føre til et andet resultat.

Landsretten har under hensyn til de omfattende skader på forurettede ikke fundet grundlag for at anse forholdet for en overtrædelse af politivedtægten, og landsretten har heller ikke fundet grundlag for at anse forholdet for begået i nødværge.

Landsretten finder den udmålte foranstaltning for passende og tiltræder kredsrettens afgørelse om erstatning.

Kredsrettens afgørelse stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 199/21

Domme med forklaringer