Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

16 nov 2021

Grønlands Landsret

Kredsrettens beslutning ophæves - K 252/21

Sagen vedrører vold, trusler samt overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Af Grønlands Landsrets dom af 16. november 2021 fremgår følgende: 

Uanset at tiltalte er født i Danmark, og at han pt. er registreret som hjemløs i Københavns Kommune, finder landsretten efter en samlet vurdering, at hensynet til bevisførelsen, da anklagemyndigheden har varslet afhøring af fire vidner, som er bosiddende i Grønland, taler afgørende imod, at sagen henvises til Danmark. Landsretten tager derfor anklagemyndighedens påstand om ophævelse af beslutningen til følge, således at sagen fremmes ved kredsretten i Sermersooq.

Kredsrettens beslutning ophæves, således at sagen fremmes ved kredsretten i Sermersooq.

 

Sagsnummer: K 252/21

Beslutning med forklaringer