Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

22 nov 2021

Grønlands Landsret

2 unge blev idømt - K 238/21

Manden idømt anbringelse i anstalt i 1 år og 9 måneder og kvinden betinget anbringelse i anstalt i 6 måneder. Manden blev også idømt en bøde på 10.000 kr. Hos manden konfiskeres 5.480 gram hash, 87,95 gram hash, 0,32 gram hash, en vægt og papkasse.

Af Grønlands Landsrets dom af 22. november 2021 fremgår følgende:

Landsretten finder under hensyn til mængden af hash, som blev forsøgt indsmuglet, at den fundne hash var mærket, og da indpakningen af hashen var professionelt udført, at det var meningen, at hashen skulle videreoverdrages, og at tiltalte ved at indvillige i at afhente pakken muliggjorde indsmuglingen af hashen.

Tiltalte har forklaret, at hun formodede, at der var hash i den pakke, som blev sendt til hendes mor. Landsretten finder, at hun ved ikke at spørge nærmere ind til pakkens indhold og vægt, også under hensyn til, at hun tidligere hos vidnet havde set en ikke ubetydelig mængde hash, accepterede risikoen for, at pakken indeholdt hash i den fundne mængde, og at hun derved har udvist i hvert fald en strafbar uagtsomhed i forhold til mængden af hash. Landsretten finder det herefter bevist, at kvinden er skyldig i den rejste tiltale i forhold 1.  

Uanset at kvinden efter sin forklaring først blev bekendt med, at pakken med hash blev sendt til hendes mor, da pakken var afsendt, findes hun ved at tage sin mor med ned for at hente pakken skyldig i medvirken til overtrædelse af kriminallovens § 58, stk. 2.

Foranstaltningen fastsættes til 1 år og 6 måneders anbringelse i anstalt, jf. kriminallovens § 146, jf. § 58, stk. 2, jf. 13, og lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1.

Landsretten har ved fastsættelsen af foranstaltningen lagt vægt på mængden af hash.

Da der er tale om hash indsmuglet med henblik på videreoverdragelse, skal kvinden betale sagens omkostninger for landsretten.

Kvinden idømmes 1 år og 6 måneders anbringelse i anstalt.

Kvinden skal betale sagens omkostninger for landsretten.

 

Sagsnummer: K 238/21

Domme med forklaringer