Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

04 nov 2021

Grønlands Landsret

Vold og trusler - K 109/21

En 46-årig mand blev tildelt en advarsel for at have tildelt en mand ikke under to slag i hovedet, samt at have kradset ham ved halsen og på armene samt at have truet manden med vold, idet tiltalte udtalte, at han ville give ham yderligere tæsk, mere voldsomt end denne gang eller lign.

Af Grønlands Landsrets dom af 4. november 2021 fremgår følgende: 

Tiltalte har erkendt, at han slog manden i ansigtet to gange med flad hånd og har forklaret, at rifterne på manden kan være opstået i forbindelse med, at de havde fat i hinanden. Forklaringen understøttes af mandens forklaring og de i sagen fremlagte billeder af skaderne på manden.

Tiltalte findes på denne baggrund skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88, ved at have tildelt manden to lussinger i ansigtet og kradset ham på arme og hals.

Tiltalte har nægtet, at han fremsatte trusler i forbindelse med episoden i hallen. Manden har for landsretten forklaret, at truslerne blev fremsat inden volden blev begået. Landsretten finder herefter ikke grundlag for selvstændigt at dømme tiltalte for forholdet omfattet af forhold 2, som tiltalte derfor frifindes for.

Manden har troværdigt forklaret, at tiltalte udtalte, at han ville smadre ham. Anklageskriftet omfatter imidlertid en udtalelse om at ville udøve ”vold og ødelæggelse af hans person”, hvilket landsretten finder ikke er egnet til at fremkalde alvorlig frygt for mandens, helbred eller velfærd, og derfor ikke omfattet af kriminallovens § 98, hvorfor tiltalte frifindes herfor.

Foranstaltningen fastsættes til 20 dages anbringelse i anstalt, som gøres betinget med vilkår om 1 års prøvetid, jf. kriminallovens § 129, stk. 1 og 2.

Landsretten har ved fastsættelsen af foranstaltningen lagt vægt på voldens karakter og har navnlig under hensyn til skadernes begrænsede omfang, baggrunden for udøvelsen af volden og tiltaltes gode personlige forhold og den omstændighed, at han ikke tidligere er idømt foranstaltning, fundet grundlag for at gøre foranstaltningen betinget. 

Tiltalte idømmes 20 dages betinget anstaltsanbringelse. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år.

 

Sagsnumeer: K 109/21

Domme med forklaringer