Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

10 nov 2021

Grønlands Landsret

Voldtægt af barn under 12 år - K 165/21

En 21 årig mand blev af Sermersooq kredsret idømt 1 års anbringelse i anstalten for domfældte for at have haft samleje med en pige, født den 31.07.08, som på gerningstidspunktet var under 12 år gammel. Han skal betale erstatning for tort på 100.000 kroner til pigen.

Af Grønlands Landsrets dom af 10. november 2021 fremgår følgende: 

Pigen har forklaret, at hun ikke kendte tiltalte, da han skrev til hende på de sociale medier. Hun har videre forklaret, at hun skrev til ham, at hun var 11 år, og at hun på hans opfordring gik hjem til ham, hvor de havde samleje. Uanset at pigens forklaring ikke er meget detaljeret, finder landsretten, at den fremstår som troværdig og selvoplevet. På denne baggrund, og da tiltalte ved sin udtalelse i landsretten erkendte, at han havde haft samleje med pigen, tiltræder landsretten, at tiltalte er fundet skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 3, for at have haft samleje med et barn, der var under 12 år gammel.

Landsretten finder den udmålte foranstaltning passende og tiltræder under hensyn til forholdets karakter og til trods for tiltaltes gode personlige forhold, at der ikke er grundlag for at gøre foranstaltningen betinget.

Efter forholdets karakter finder landsretten, at den godtgørelse, som tiltalte skal betale til pigen, passende kan fastsættes til 35.000 kr.

Med den ændring stadfæster landsretten kredsrettens dom.

Kredsrettens dom stadfæstes med den ændring, at den godtgørelse, som tiltalte skal betale til pigen, nedsættes til 35.000 kr.

 

Sagsnummer: K 165/21

Domme med forklaringer