Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

06 dec 2021

Grønlands Landsret

Ændres til 4 måneders anbringelse i anstalt - K 085/21

En 29 årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 4 måneder for vold og trusler.

Af Grønlands Landsrets dom af 6. december 2021 fremgår følgende: 

Tiltalte har erkendt, at han tildelte forurettede to knytnæveslag i ansigtet. Vidnet har forklaret, at tiltalte tildelte forurettede 2-3 knytnæveslag i ansigtet. På denne baggrund finder landsretten det bevist, at tiltalte tildelte forurettede to knytnæveslag i ansigtet.

Landsretten finder, at der ikke foreligger sådanne omstændigheder, at den begåede vold er straffri. Tiltalte er derfor i forhold 1 skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88 for så vidt angår to knytnæveslag.

Tiltalte har forklaret, at han konfronterede en kvinde i entreen, og at hun i forbindelse med konfrontationen faldt ind i døren. Kvindens forklaring om, at hun faldt, fordi tiltalte skubbede hende, understøttes til dels af vidnets forklaring om, at tiltalte løftede og smed kvinden ud. Under disse omstændigheder finder landsretten, at det er bevist, at tiltalte skubbede kvinden, så hun væltede ind i døren. Da der var tale om et skub af ikke bagatelagtig karakter, er tiltalte skyldig i den i forhold 2 rejste tiltale.

Tiltalte har vedrørende forhold 3 forklaret, at han ikke var til stede på adressen den pågældende dag. Landsretten finder, at der ikke ved kvindens forklaring er ført det til domfældelse fornødne bevis, hvorfor tiltalte frifindes i forhold 3.

Foranstaltningen fastsættes i medfør af kriminallovens § 130, jf. § 88, som en samlet foranstaltning med dom af 27. januar 2020 til 4 måneders anbringelse i anstalt.

Landsretten har ved udmålingen af foranstaltningen lagt vægt på bl.a., at der er tale om vold mod to personer ved to episoder.

Kredsrettens dom ændres, således at tiltalte dømmes til 4 måneders anbringelse i anstalt.

 

Sagsnummer: K 085/21

Domme med forklaringer