Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

06 dec 2021

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom ændres, således at tiltalte frifindes - K 181/21

En 27-årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 1 år og 6 måneder for voldtægt af barn under 15 år.

Af Grønlands Landsrets dom af 6. december 2021 fremgår følgende: 

Tiltalte boede sammen med sin familie i en periode på nogle måneder på Suulunnguup aqquserna 26 i Aasiaat hos en kvinde og datter, og kvinden har forklaret, at hun ikke registrerede en ændring i pigens opførsel, mens tiltalte og hans familie boede hos dem.

Pigen, som fremstod tydeligt påvirket under sin forklaring for landsretten, har forklaret, at overgrebet skete i Aasiaat en dag, hvor hun kom hjem efter skole, og hvor det var lyst udenfor, hvilket ikke stemmer overens med kvindes forklaring om, at tiltalte og hans familie boede hos dem om vinteren.

På denne baggrund og da landsretten finder, at pigens forklaringen på flere væsentlige punkter var usammenhængende, er der ved tiltaltes nægtelse ikke ført det til domfældelse i en straffesag fornødne bevis for, at tiltalte er skyldig i den rejste tiltale, hvorfor kredsrettens dom ændres, og Inunnguaq tiltalte frifindes.

Kredsrettens dom ændres, således at tiltalte frifindes.

 

Sagsnummer: K 181/21

Domme med forklaringer