Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

15 dec 2021

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstes - K 259/21

En 27 årige pige blev idømt at udføre ulønnet samfundstjeneste i 40 timer for vold. Tiltalte havde slået en anden pige flere gange i hovedet og revet pigen omkuld i håret og efterfølgende sparket.

Af Grønlands Landsrets dom af 15. december 2021 fremgår følgende: 

Begge piger har begge forklaret, at der den 23. november 2019 var en episode mellem dem. Vidnet har forklaret, at hun oplevede episoden på afstand, da hun hørte høje råb og herefter så tiltalte holde fast i forurettedes halstørklæde.  

Der er ikke afgivet forklaring om, at forurettede faldt til jorden, fordi tiltalte rev hende i håret, og landsretten finder det ikke bevist, at tiltalte tildelte forurettede spark på benene eller i hovedet. Tiltalte frifindes derfor for denne del af tiltalen.

To dommere udtaler:

På baggrund af forurettedes forklaring, som til dels understøttes af forklaringen afgivet af vidnet, sammenholdt med skaderne, som er dokumenteret ved fotos, finder vi det bevist, at tiltalte tildelte forurettede flere slag i ansigtet.

En dommer udtaler:

Der er ved forklaringerne afgivet af forurettede og vidnet ikke ført det til domfældelse fornødne bevis for at tiltalte udøvede vold mod forurettede, hvorfor tiltalte i det hele skal frifindes.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertal, hvorfor tiltalte dømmes for overtrædelse af kriminallovens § 88, ved at have slået forurettede flere gange i ansigtet.

Under hensyn til voldens omfang findes foranstaltningen passende fastsat.

Kredsrettens dom stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 259/21

Domme med forklaringer