Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

14 jan 2022

Grønlands Landsret

20 dages betinget anbringelse i anstalt - K 033/21

49-årig mand idømt 20 dages betinget anbringelse i anstalt for to lussinger mod 12-årig dreng i Nanortalik.

Den 49-årige mand var  i kredsretten fundet skyldig i vold ved den 23. april 2019 at have tildelt en 12-årig dreng to lussinger, som medførte små læsioner.

Kredsretten idømte den 49-årige mand en advarsel.

Dommens resultat

Landsretten forhøjede foranstaltningen til 20 dages betinget anbringelse i anstalt.

Landsretten anførte i sin begrundelse:

Henset til karakteren af volden, herunder at der er tale om få slag med flad hånd, fastsættes foranstaltningen til anbringelse i anstalten i 20 dage.

Under hensyn til tiltaltes gode personlige forhold og voldens omfang og grovhed, herunder at volden kun medførte begrænset skade og skete i et enkeltstående tilfælde, gøres foranstaltningen betinget med en prøvetid på 1 år, jf. kriminallovens § 129. Under hensyn til det anførte om voldens grovhed, er der ikke grundlag for at fastsætte vilkår om samfundstjeneste.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 24. februar 2021.

Sagsnummer: K 033/21

Domme med forklaringer