Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

28 dec 2021

Grønlands Landsret

30 dages anstaltsanbringelse for blufærdighedskrænkelse - K 003/21

Grønlands Landsret har den 8. februar 2021 fundet en 48-årig mand skyldig i blufærdighedskrænkelse.

Af Grønlands Landsrets dom af 8. februar 2021 fremgår følgende: 

Tiltalte er i kredsretten dømt for den 14. september 2019 at have krænket kvindens blufærdighed ved at beføle hende på skuldre, baller og lår. Befølingerne skete uden på kvindens tøj, og indtil hun fjernede tiltaltes hænder. Blufærdighedskrænkelsen skete, mens kvinden var beboer i boenheden Akitterni i Tasiilaq, hvor tiltalte var ansat. Tiltalte har i sin forklaring for kredsretten beskrevet boenheden som et sted for personer med særlige behov.

Landsretten finder, at foranstaltningen skal fastsættes til 30 dages ubetinget anstaltsanbringelse.

Landsretten har navnlig lagt vægt på, at krænkelsen af kvinden skete, mens tiltalte var ansat på den institution, hvor hun boede, og at der derfor er tale om et særligt alvorligt tillidsbrud, selvom berøringerne i sig selv har været af mindre grov karakter. Under disse omstændigheder finder landsretten, at foranstaltningen, uanset tiltaltes gode personlige forhold, ikke bør gøres betinget.


At tiltalte ikke tidligere har været foranstaltet indgår i beskrivelsen af hans personlige forhold som gode. Det kan ikke anses for at være en formildende omstændighed, at han ikke er tidligere foranstaltet.
Den tortgodtgørelse, som kredsretten har tilkendt kvinden er i overensstemmelse med almindelig retspraksis på området, og derfor stadfæstes kredsrettens afgørelse om tortgodtgørelse.

 

Sagsnummer: K 003/21

Domme med forklaringer