Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

14 jan 2022

Grønlands Landsret

4 måneder i anstalten og 50.000 i tortgodtgørelse - K 031/21

22-årig mand idømt 4 måneders anstaltsanbringelse for tilsnigelse til samleje af kvinde i Narsaq.

Den 22-årige mand var tiltalt for en nat i juni 2019 at have skaffet sig samleje med en kvinde, som på grund af spiritusindtagelse og træthed var ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Anklageskriftet blev modtaget i kredsretten den 22. juni 2020.

Manden erkendte sig skyldig i kredsretten, som fastsatte foranstaltningen til 3 måneders anbringelse i anstalt og bestemte, at manden til den forurettede kvinde skulle betale 70.000 kr.

Dommen blev anket til landsretten af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse, både for så vidt angår den udmålte anstaltsanbringelse og tortgodtgørelse. 

Landsrettens resultat

Dommen blev anket til landsretten af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse.

Landsretten forhøjede den udmålte anbringelse i anstalt til 4 måneder og ændrede kredsrettens afgørelse om tortgodtgørelse til 50.000 kr.

Landsretten anførte som begrundelse:

Efter en samlet vurdering af overtrædelsens karakter og grovhed og under hensyn til de påstande, der nedlagt for landsretten, finder landsretten, at foranstaltningen skal forhøjes til anbringelse i anstalten i 4 måneder. Der er ikke grundlag for at tillægge sagsbehandlingstiden betydning ved udmålingen af foranstaltningen.

Tortgodtgørelse for overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2, fastsættes efter praksis og under hensyn til princippet i lov nr. 140 af 28. februar 2018, der trådte i kraft i Danmark den 1. april 2018 – hvor der skete en generel forhøjelse af godtgørelsesniveauet for seksuelle krænkelser – normalt til 40.000-50.000 kr. Efter overtrædelsens karakter og grovhed fastsættes tortgodtgørelsen til 50.000 kr.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 22. februar 2021

Sagsnummer: K 031/21

Domme med forklaringer