Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

01 jul 2022

Grønlands Landsret

Ankesagen afvises fra landsretten - K 019/21

En 34-årig mand blev af Kujalleq Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 40 dage for at overtrædelse af færdselsloven.

Af Grønlands Landsrets dom af 23. februar 2021 fremgår følgende:

Da tiltalte på trods af lovlig forkyndt indkaldelse er udeblevet uden at have oplyst lovligt forfald, og da landsretten finder, at tiltaltes anke, der omfatter bedømmelsen af beviserne for tiltaltes skyld, ikke med nytte kan behandles uden, at tiltalte er til stede, afvises tiltaltes bevisanke, jf. retsplejelovens § 556, stk. 1.

Efter parternes bemærkninger er der ikke grundlag for at landsretten tager stilling til spørgsmålet om udmåling af foranstaltningen.

Ankesagen afvises.

 

Sagsnummer: K 019/21

Beslutning med forklaringer