Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

18 jan 2022

Grønlands Landsret

Betinget anstaltsanbringelse i 60 dage for vold - K 144/20

Fire yngre mænd var i kredsretten frifundet for vold. Anklagemyndigheden ankede kredsrettens dom til Grønlands Landsret med påstand om, at de tiltalte skulle dømmes i overensstemmelse med den for kredsretten tiltale.

Landsrettens resultat 

Efter de afgivne forklaringer anså landsretten det for bevist, at tre af de fire mænd i forening og efter forudgående aftale havde sparket og trampet på en anden mands krop og hoved mindst 10 gange. Volden havde medført hævelser, blå mærker og hudafskrabninger.

Efter voldens karakter og på grund af lang sagsbehandlingstid blev foranstaltningen for de tre dømte mænd fastsat til betinget anstaltsanbringelse i 60 dage med en prøvetid på 2 år.

Afgørelsesdato

Dommene blev afsagt af Grønlands Landsret den 12. juni 2020 og 1. februar 2021.

Sagsnummer: K 144/20

Domme med forklaringer