Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

28 dec 2021

Grønlands Landsret

Bøde på 15.000 kr. og 2 års frakendelse af førerretten - K 028/21

En nu 67-årig mand blev i kredsretten idømt en bøde på 15.000 kr. og 2 års frakendelse af førerretten for to førstegangsovertrædelser af færdselslovens § 9, stk. 1, ved i to tilfælde at have ført et motordrevet køretøj,

hvor der blev målt en alkoholkoncentration i blodet på ham på hhv. 0,58 og 1,92 promille.

Kredsrettens dom blev anket til landsretten af anklagemyndigheden med oprindelig påstand om skærpelse. Den tiltalte ankede efterfølgende selv dommen med oprindelig påstand om formildelse. Både anklagemyndigheden og den tiltalte nedlagde under sagens hovedforhandling påstand om stadfæstelse.

Landsrettens resultat

Efter bl.a. oplysningerne om mandens økonomiske forhold fandt landsretten, at bøden på 15.000 kr. var passende udmålt.

Landsretten fandt endvidere, at frakendelsesperioden på 2 år var passende fastsat. Landsretten lagde i den forbindelse vægt på, at der var tale om to førstegangsovertrædelser og størrelsen af alkoholkoncentrationerne.

Landsretten stadfæstede derfor kredsrettens afgørelse.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 18. februar 2021.

Sagsnummer: K 028/21

Domme med forklaringer