Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

18 jan 2022

Grønlands Landsret

Dom i sag om personfarlig kriminalitet - K 012/21

En 27-årig mand blev idømt i at have udgivet penge, som tiltalte vidste eller formodede var falske, idet tiltalte betalte med en falsk 1.000 kroneseddel i butikken.

Af Grønlands Landsrets dom af 17. februar 2021 fremgår følgende:

Tiltalte er i kredsretten dømt for besiddelse af 9,42 gram hash med henblik på videresalg og 0,18 gram hash til eget forbrug. Han er endvidere dømt for to tilfælde af vold, hvoraf det ene er begået i forening med 2 medgerningsmænd, et tilfælde af hæleri og et tilfælde af hærværk. Skyldsspørgsmålet i disse forhold er ikke anket til landsretten.

Ved nærmere eftersyn af pengesedlerne i sagens forhold 2 – 4 er det tydeligt, at sedlerne er falske, da sedlerne mangler flere af de almindelige sikkerhedselementer, ligesom sedlerne er påført et grønt mærke og teksten ”LeftoverCurrency.com”.

Landsretten finder, at det er ubetænkeligt at tilsidesætte tiltaltes forklaring om, at han ikke har kigget nærmere på sedlerne i løbet de 3 dage, han var i besiddelse af disse sedler, og hvor han 4 gange brugte sedlerne som betalingsmiddel. Det er sjældent, at 1.000 kr. sedler anvendes som betalingsmiddel, og det er derfor usandsynligt, at tiltalte ikke har kigget nærmere på det forholdsvist store beløb, han modtog i 1.000 kr. sedler den 18. januar 2020. At tiltalte har formodet, at pengesedlerne var falske støttes desuden af, at han to gange betalte med de falske 1.000 kr. sedler for køb af en sodavand, hvorved han fik vekslet de falske sedler til et næsten tilsvarende stort beløb ægte kontanter.

Herefter anser landsretten det for bevist, at tiltalte har haft en formodning om, at de 4 styk 1.000 kr. sedler er falske, og at han i dette omfang er skyldig i den rejste tiltale i sagens forhold 2 – 4.
Foranstaltningen fastsættes til 10 måneders anstaltsanbringelse. Landsretten har navnlig lagt vægt på de grunde, der er anført af kredsretten vedrørende sagens forhold 1 og 5 – 10, at pengefalsk må anses for en grov overtrædelse af kriminalloven, og at tiltalte 4 gange har anvendt de falske pengesedler 3 forskellige steder.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.


Sagsnummer: K 012/21

Domme med forklaringer