Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

18 jan 2022

Grønlands Landsret

Dom i sag om voldtægt - K 169/20

Grønlands Landsret har den 8. februar 2021 fundet en 47-årig mand skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 77, om voldtægt.

Af Grønlands Landsrets dom af 8. februar 2021 fremgår følgende:

Tiltalte blev ved Sermersooq Kredsrets dom af 14. januar 2014 fundet skyldig i overtrædelse af kriminallovens §§ 77, 88, 98, 102, 104, 106, 107, 112 og 114 samt færdselslovens § 9, stk. 1, § 13, stk. 3 og § 24 fordelt på i alt 24 forhold.

For landsretten er det alene sagens forhold 12 om voldtægt efter kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1, der er behandlet som en bevisanke, mens resten er behandlet som en udmålingsanke.

Også efter bevisførelsen for landsretten findes det bevist, at tiltalte har gjort sig skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1 ved at have voldtaget  den 21. juli 2009. Af de grunde, som kredsretten har anført tiltræder landsretten således kredsrettens bevisresultat i dette forhold.

Henset til den ualmindeligt lange sagsbehandlingstid, som ikke kan tilskrives tiltalte, ville en samtidig påkendelse ikke have medført en forhøjelse af den foranstaltning som tiltalte blev idømt ved Vestre Landsrets dom af 25. april 2019. I medfør af kriminallovens § 124 fastsættes herefter ingen foranstaltning for de forhold, der er til påkendelse i dag.

I betragtning af de hensyn der begrunder færdselslovens regler om frakendelse finder landsretten, at tiltalte uanset ovenstående skal frakendes førerretten ubetinget i 5 år. Landsretten har herved lagt vægt på, at der er tale om to tilfælde af spirituskørsel med en promille over 2,0 til samtidig påkendelse, og at tiltalte senest ved Vestre Landsrets dom af 25. april 2019 er dømt for spirituskørsel.

Efter retsformandens bestemmelse tager anklagemyndighedens påstand om godtgørelse for tort til forurettede på 75.000 kr. til følge. Det bemærkes hertil, at der er tale om en grov voldtægt begået af to gerningsmænd på samme tid.

 

I øvrigt stadfæstes kredsrettens dom.

 

Sagsnummer: K 169/20

Domme med forklaringer