Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

21 jan 2022

Grønlands Landsret

8 måneders anbringelse i anstalt for flere forhold om tyveri - K 039/21

Tiltalte blev i kredsretten fundet skyldig bl.a. i fem forhold om indbrudstyveri, begået den 4. november 2020 og to forhold om tyveri, begået den 9. november 2020, til en samlet værdi af ca. 48.000 kr. og blev idømt anstaltsanbringelse i 4 måneder.

Anklagemyndigheden ankede dommen med påstand om skærpelse.

Landsrettens resultat

Landsretten forhøjede foranstaltningen til anbringelse i anstalten i 8 måneder og lagde i den forbindelse med vægt på tiltaltes store antal af tidligere foranstaltninger for ligeartet kriminalitet og hurtige recidiv hertil.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 15. marts 2021.

Sagsnummer: K 039/21

Domme med forklaringer