Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

21 jan 2022

Grønlands Landsret

30 dages anbringelse i anstalt for 10 knytnæveslag mod samlever - K 045/21

31-årig mand 30 dages måneders anbringelse i anstalt for vold ved med 10 knytnæveslag at have slået sin samlever.

Den 31-årige mand blev i kredsretten fundet skyldig i ved i september 2019 i Uummannaq at tildelt sin samlever 10 knytnæveslag, hvorved hun pådrog sig nogle minder skader.

Kredsretten idømte den 31-årige 30 dages anbringelse i anstalten.

Dommen blev anket af den 31-årige mand med endelig påstand om formildelse.

Landsrettens resultat

Landsretten stadfæstede kredsrettens afgørelse.

Landsretten anførte i sin begrundelse:

Tiltalte er i kredsretten fundet skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88 ved at have tildelt den forurettede mindst 10 knytnæveslag i hovedet og på kroppen med nærmere angivne moderate skader til følge.

Under hensyn til voldens karakter, omfang og de skader, volden har medført, er der ikke grundlag for at udmåle en mildere foranstaltning end den, kredsretten har udmålt.

Landsrettens stadfæster derfor kredsrettens dom.

Landsretten bemærker, at der i dette tilfælde ikke er grundlag for tillægge sagsbehandlingstiden betydning ved udmålingen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 10. marts

Sagsnummer: K 045/21

Domme med forklaringer