Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

31 jan 2022

Grønlands Landsret

Blufærdighedskrænkelse - K 155/20

Kredsrettens dom ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling i kredsretten.

Af Grønlands Landsrets dom af 10. marts 2021 fremgår følgende: 

Kredsrettens præmisser må forstås således, at tiltalte er blevet dømt for overtrædelse af kriminallovens § 84, stk. 1 uden, at han havde forsæt til at realisere gerningsindholdet af denne bestemmelse.

Forsvareren og anklageren har nedlagt samstemmende påstande om, at kredsrettens dom ophæves, og at sagen hjemvises til fornyet behandling i kredsretten i medfør af retsplejelovens § 559, stk. 1.

Herefter og under hensyn til indholdet af kriminallovens § 11 tager landsretten påstanden om ophævelse og hjemvisning til følge.

 

 

Sagsnummer: K 155/20

Domme med forklaringer