Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

12 apr 2021

Grønlands Landsret

2 unge idømt hhv. betinget anstaltsanbringelse - K 081/21

To unge på da hhv. 17 og 18 år blev i kredsretten fundet skyldige i hhv. vold i forening og 2 spark på den samme forurettede. De blev idømt hhv. idømt tilsyn af de sociale myndigheder og en betinget anstaltsanbringelse i 60 dage.

Anklagemyndigheden ankede dommen med påstand om skærpelse for begge de tiltalte. De tiltalte nedlagde begge påstand om stadfæstelse.

Landsrettens resultat

Landsretten stadfæstede kredsrettens afgørelse om, at den da 17-årige skulle idømmes tilsyn af de sociale myndigheder.

Landsretten forhøjede foranstaltningen til den da 18-årige til betinget anstaltsanbringelse i 60 dage.

En voterende stemte for at gøre foranstaltningen ubetinget under henvisning til voldens grovhed.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 12. april 2021.

Sagsnummer: K 081/20

Domme med forklaringer