Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

08 feb 2022

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelse for tramp i hovedet på anden person - K 080/21

Den 20-årige mand blev i kredsretten fundet skyldig i vold ved at have trampet en anden person i hovedet men frifundet for at have slået og sparket personen. Den 20-årige blev endvidere frifundet for at have udøvet volden i forening.

Den 20-årige blev i kredsretten idømt 30 dages betinget anstaltsanbringelse.

Tiltalte ankede dommen til landsretten og påstod frifindelse. Anklagemyndigheden kontraankede og påstod skærpelse.

Landsrettens resultat

Landsretten var enig i, at den 20-årige var fundet skyldig i samme omfang som i kredsretten.

Landsretten forhøjede foranstaltningen til 60 dages betinget anstaltsanbringelse.

En voterende stemte under hensyn til voldens grovhed for at gøre anstaltsanbringelsen ubetinget.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 12. april 2021.

Sagsnummer: K 080/21

Domme med forklaringer