Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

14 mar 2022

Grønlands Landsret

Bøde på 40.000 - lov om sikkerhed til søs - K 205/20

Et transportfirma er tiltalt for overtrædelse af lovbekendtgørelse nr. 1048 af lov om arbejdsmiljø i Grønland på trawleren Qaqqatsiaq, som lå til kaj i Nuuk, ikke at have planlagt, tilrettelagt eller sikret, at losningsarbejdet blev udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Af Grønlands Landsrets dom af 27. april 2021 fremgår følgende: 

Et af vidnerne har for Retten i Grønland forklaret, at det var besætningen, der klargjorde skibet til losning, og at besætningen satte bommen på og fastgjorde den med reb. Han har videre forklaret, at de har sat bjælken fast med reb alle de år, han har været med. Til politirapport af 13. december 2017 har vidnet forklaret, at bommen var forsynet med huller, hvor man kan isætte en split, men da der ikke fandtes nogen split, anvendte man reb. Af billeder fra dagen efter ulykken fremgår, at der nu var opsat en ny bom, som var sikret med gennemgående bolte.

En anden vidne har for Retten i Grønland forklaret, at han var rundt for at sikre forholdene, og at de kontrollerede, om der var rækværk ved alle lugeåbninger, men ikke om de var monteret korrekt. Han har videre forklaret, at tiltalte starter arbejdet, når de vurderer, at de er klar efter gennemgang af skibets forhold, og at det er transportfirmaet, der selv tilrettelægger losningen.

Under de anførte omstændigheder tiltræder landsretten, at de tiltalte selskaber er fundet skyldige som sket. Det tiltrædes videre, at bøderne til selskaberne under hensyn til den skade, som vidnet pådrog sig, er udmålt til 40.000 kr.

Landsretten stadfæster således Retten i Grønlands dom.

 

Sagsnummer: K 205/20

Domme med forklaringer