Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

10 feb 2022

Grønlands Landsret

Dom i sag om vold - K 066/21

En 46-årig mand idømmes 70 timers ulønnet samfundstjeneste, som skal udføres indenfor en længstetid på 6 måneder. Manden undergives tilsyn af kriminalforsorgen i 1 år.

Af Grønlands Landsrets dom af 7. april 2021 fremgår følgende: 

Tiltalte er i kredsretten dømt for vold mod en kvinde, begået den 22. december 2018. Volden bestod i flere kraftige lussinger og knytnæveslag i ansigtet, flere spark på højre arm og slag i hovedet med bagsiden af et knivsblad. Volden førte til skader i form af brækket næse, læsion i toppen af kraniet, hævelse og blå mærker. Skyldsspørgsmålet er ikke anket til landsretten.

Landsretten ændrede foranstaltningen til samfundstjeneste i 70 timer. Samfundstjenesten skal udføres indenfor en længstetid på 6 måneder, og tiltalte skal undergive sig tilsyn af kriminalforsorgen i 1 år.

Landsretten er enig med kredsretten i, at der i en sag af denne karakter som udgangspunkt bør idømmes ubetinget anstaltsanbringelse.

Det fremgår af sagen, at den er indbragt for kredsretten den 25. marts 2019, og der er ikke oplyst om omstændigheder som giver grundlag for at antage, at den lange sagsbehandlingstid skyldes tiltaltes forhold.

Henset til sagens grovhed og de alvorlige skader, som kvinden er blevet påført sammenholdt med den lange sagsbehandlingstid finder landsretten, at tiltalte skal idømmes samfundstjeneste, jf. kriminallovens §141, jf. § 88, 1. punktum

 

Sagsnummer: K 066/21

Domme med forklaringer