Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

10 feb 2022

Grønlands Landsret

Landsretten ændrede kredsrettens afgørelse - K 054/21

Den 58-årige kvinde, der var diagnosticeret med skizofreni, blev i kredsretten fundet skyldig i at have krænket offentlig myndighed, idet hun havde truet og overfaldet en holdleder på et opholdssted for psykisk syge.

Af Grønlands Landsrets dom af 27. april 2021 fremgår følgende: 

Tiltalte idømmes behandling på hospital i Grønland med tilsyn af Kriminalforsorgen under udskrivning således, at Kriminalforsorgen sammen med overlægen ved psykiatrisk afdeling kan træffe bestemmelse om genindlæggelse på psykiatrisk afdeling. Under udskrivning skal tiltalte overholde Kriminalforsorgens bestemmelser med hensyn til ophold og arbejde. 

Der fastsættes en længstetid på 3 år.

 

Sagsnummer: K 054/21

Domme med forklaringer