Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

27 apr 2021

Grønlands Landsret

Landsretten ændrede kredsrettens afgørelse - K 054/21

Den 58-årige kvinde, der var diagnosticeret med skizofreni, blev i kredsretten fundet skyldig i at have krænket offentlig myndighed, idet hun havde truet og overfaldet en holdleder på et opholdssted for psykisk syge.

Uanset at det ved en mentalundersøgelse af den tiltalte blev anbefalet, at hun skulle have en behandlingsdom, idømte kredsretten hende betinget anstaltsanbringelse.

Anklagemyndigheden ankede dommen med påstand om, at hun blev idømt en behandlingsdom med nærmere angivne vilkår i overensstemmelse med anbefalingen i mentalundersøgelsen.

Landsrettens resultat
Landsretten ændrede kredsrettens dom således, at hun blev idømt en behandlingsdom. Landsretten fandt det dog forsvarligt at fravige udgangspunktet i kriminallovens § 158, stk. 2, om, at der, hvis den dømte findes skyldig i trusler, ikke skal fastsættes nogen længstetid for behandlingsdommen.

Den 58-årige kvinde blev derfor idømt en behandlingsdom med en længstetid på 3 år.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 27. april 2021.

Sagsnummer: K 054/21

Domme med forklaringer