Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

10 feb 2022

Grønlands Landsret

Overtrædelse af færdselsloven - K 062/21

En 29-årig mand er tiltalt for overtrædelse af færdselsloven ved at have ført motordrevet køretøj samt at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen overstig 1,20 promille. Oveni undladt at indregistrere motorkøretøjet.

Af Grønlands Landsrets dom af 29. april 2021 fremgår følgende: 

Under hensyn til anklagemyndighedens påstand om stadfæstelse er landsretten enig i kredsrettens resultat vedrørende udmålingen og begrundelsen herfor, dog således at færdselslovens § 60, stk. 1, nr. 1), tillige citeres.

Kredsrettens dom stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 062/21

Domme med forklaringer