Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

15 feb 2022

Grønlands Landsret

Volden medførte blandt andet en syningskrævende flænge - K 071/21

En 58-årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 30 dage for at have tildelt en kvinde flere knytnæveslag mod hovedet, hvorved kvinden bl.a. pådrog sig en syningskrævende flænge over højre øje og en flænge over venstre øje.

Af Grønlands Landsrets dom af 8. april 2021 fremgår følgende: 

Tiltalte er i kredsretten dømt for vold ved at have slået en kvinde med 3 knytnæveslag mod hovedet. Volden medførte blandt andet en syningskrævende flænge over højre øje og en flænge over venstre øje.

Skyldsspørgsmålet er ikke anket til landsretten.

Landsretten er enig i kredsrettens resultat og begrundelsen herfor.

Landsretten er således enig med kredsretten i, at det ikke kan anses for bevist, at der er formildende omstændigheder, som skal tillægges betydning ved fastsættelsen af foranstaltningen.

Henset til voldens grovhed og de skader, der er konstateret på kvinden, finder landsretten, at den foranstaltning, som kredsretten har idømt er passende, når der tages højde for sagsbehandlingstiden.

Landsretten stadfæster derfor kredsrettens dom.

 

Sagsnummer: K 071/21

Domme med forklaringer