Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

20 maj 2022

Grønlands Landsret

18-årig meddelt advarsel for blufærdighedskrænkelse - K 102/21

En dengang 17-årig mand var i kredsretten tiltalt for blufærdighedskrænkelse ved at have befølt en kvinde på hendes vagina uden på tøjet.

Kommunens repræsentant kunne på mødet i kredsretten ikke oplyse, om kommunen kunne påtage sig tilsynet i forbindelse med en tilsynsdom for unge, som anklagemyndigheden ville nedlægge påstand om, hvis muligt. Dette førte til, at kredsretten i stedet idømte manden 30 dages betinget anstaltsanbringelse.

Landsrettens resultat

Landsretten forstod det således, at kommunen ved en fejl ikke havde taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt kommunen kunne påtage sig tilsynet. Der var ikke gjort bestræbelser på at indhente en ny erklæring fra kommunen under ankesagen, og grundlaget for at idømme den tiltalte tilsyn af de sociale myndigheder var derfor ikke til stede som følge af forhold, der ikke skyldtes den tiltalte.

Landsretten meddelte på den baggrund den tiltalte en advarsel.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 21. maj 2021.

Sagsnummer: K 102/21

Domme med forklaringer