Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

25 mar 2022

Grønlands Landsret

Et forhold om voldtægt af barn under 15 år - K 111/21

Den 24-årige mand blev i kredsretten fundet skyldig i vold og frifundet for et forhold om voldtægt af et barn under 15 år. Kredsretten idømte den 24-årige 4 måneders betinget anstaltsanbringelse.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 17. maj 2021.

Efter parternes påstande angår spørgsmålet om beviserne for tiltaltes skyld i landsretten i første række, om tiltalte er skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1, jf. § 79 ved at have tiltvunget sig samleje med den da 13-årige pige, som der er rejst tiltale for i forhold 2.

Efter bevisførelsen for landsretten, herunder den sikre forklaring fra pigen om, at et samleje fandt sted, der støttes af vidnets observationer, da hun efterfølgende kom til stedet, finder landsretten det uanset indholdet af politiattesten det bevist, at et samleje mellem tiltalte og pigen fandt sted.

Efter pigens sikre forklaring, finder landsretten det endvidere bevist, at den da 21-årige tiltalte, der ikke har kunnet redegøre for episoden pga., at han da var beruset, tiltvang sig samleje med den da 13-årige pige under anvendelse af den i situationen fornødne vold eller trussel herom.

Herefter finder landsretten tiltalte skyldig i den i forhold 2 rejste tiltale for overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1, jf. § 79.

Efter en samlet vurdering af den nu pådømte kriminalitets karakter og omfang, der omfatter overtrædelse kriminallovens § 88 og § 77, stk. 1, nr. 1, jf. § 79 ændrer landsretten kredsrettens afgørelse således, at tiltalte idømmes anstaltsanbringelse i 1 år, der gøres ubetinget. Landsretten har i skærpende retning lagt vægt på, at der er tale om voldtægt af et barn og i formildende retning lagt vægt på sagsbehandlingstiden, tiltaltes gode personlige forhold og unge alder, og at voldtægten under hensyn til indholdet af politiattesten vedrørende pigen sammenholdt med hendes forklaring, ikke kan anses for at have haft en grov karakter.

Tortgodtgørelsen fastsættes som nedenfor anført.

Kredsrettens dom ændres således, at tiltalte idømmes anbringelse i anstalt i 1 år.

Tiltalte skal til pigen betale 100.000 kr. i tortgodtgørelse.

 

Sagsnummer: K 111/21

Domme med forklaringer