Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

17 maj 2021

Grønlands Landsret

Et forhold om voldtægt af barn under 15 år - K 111/21

Den 24-årige mand blev i kredsretten fundet skyldig i vold og frifundet for et forhold om voldtægt af et barn under 15 år. Kredsretten idømte den 24-årige 4 måneders betinget anstaltsanbringelse.

Under ankesagen nedlagde anklagemyndigheden påstand om at den 24-årige tillige skulle dømmes for forholdet om voldtægt

Den 24-årige nedlagde påstand om stadfæstelse og formildelse i øvrigt.

Landsrettens resultat

Landsretten fandt den 24-årige skyldig i voldtægtsforholdet og idømte ham 1 års ubetinget anstaltsanbringelse. Landsretten lagde ved udmålingen vægt på, at der til trods for at der var tale om voldtægt af et barn under 15 år, var tale om en voldtægt, der ikke kunne anses at have haft en særlig grov karakter, tiltaltes gode personlige forhold og hans unge alder og den lange sagsbehandlingstid.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 17. maj 2021.

Sagsnummer: K 111/21

Domme med forklaringer