Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

25 mar 2022

Grønlands Landsret

6 måneders anstaltsanbringelse for narkotikahæleri - K 100/21

Den 29-årige mand blev i kredsretten fundet skyldig i narkotikahæleri ved over en periode på næsten 2 år at have brugt sin bankkonto som bindeled for en række overførsler for i alt ca. 1.2 mio. kr.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 17. maj 2021.

Han blev idømt anbringelse i anstalten i 1 år, og et beløb svarende til det beløb, der var indgået på hans konto, blev konfiskeret fra ham, uanset at tiltalen omfattede, at et næsten tilsvarende beløb var blevet videreoverført fra hans konto.

Den tiltalte ankede dommen navnlig med påstand om formildelse.

Landsretten tiltrådte i det væsentlig kredsrettens afgørelse om skyldsspørgsmålet men nedsatte under hensyn til den mindre rolle, som tiltalte havde haft i forbindelse med narkotikakriminaliteten, foranstaltningen til anstaltsanbringelse i 6 måneder.

Landsretten frifandt tiltalte for konfiskationspåstanden navnlig under henvisning til, at det ikke kunne lægges til grund, at værdier svarende til konfiskationspåstanden var i behold hos den tiltalte.

 

Sagsnummer: K 100/21

Domme med forklaringer