Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

10 maj 2022

Grønlands Landsret

34-årig idømt anstaltsanbringelse for at have voldtaget et barn - K 103/21

Kredsretten idømte den 34-årige 2 års anstaltsanbringelse for forholdet om voldtægt, der var begået i 2008, og lagde i den forbindelse vægt på, at det var en skærpende omstændighed, at den 34-årige i 2012 var foranstaltet for ligeartet kriminalitet.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 19. maj 2021.

Tiltalte er fundet skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1), jf. § 79 ved i 2008 at have tiltvunget sig samleje med den da 14-årige pige. Forholdet blev anmeldt til politiet i 2020. Sagen for landsretten angår spørgsmålet om udmåling af foranstaltning og fastsættelse af tortgodtgørelse.

Efter en samlet vurdering af kriminalitetens karakter og omfang, og under hensyn til, at foranstaltningen skal udmåles som en tillægsforanstaltning til Ammassalik Kredsrets dom af 29. november 2012, hvor tiltalte blev idømt 3 måneders anbringelse i anstalt for bl.a. overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1), og under hensyn til den skærpelse af foranstaltningsniveauet, der efter praksis er sket siden, ændrer landsretten kredsrettens dom til anstaltsanbringelse i 1 år og 9 måneder, jf. kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1), jf. § 79, jf. § 146 og § 124.

Foranstaltningen er en tillægsforanstaltning til Ammassalik Kredsrets dom af 29. november 2012.

Under hensyn til krænkelsens karakter og grovhed, og at forholdet er begået før lov 2018-02-28 nr. 140 trådte i kraft finder landsretten, at tortgodtgørelsen er passende fastsat.

Kredsrettens dom ændres således, at foranstaltningen fastsættes til anbringelse i anstalt i 1 år og 9 måneder.

Kredsrettens afgørelse om tortgodtgørelse stadfæstes.

 

 

Sagsnummer: K 103/21

Domme med forklaringer