Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

19 maj 2021

Grønlands Landsret

34-årig idømt anstaltsanbringelse for at have voldtaget et barn - K 103/21

Kredsretten idømte den 34-årige 2 års anstaltsanbringelse for forholdet om voldtægt, der var begået i 2008, og lagde i den forbindelse vægt på, at det var en skærpende omstændighed, at den 34-årige i 2012 var foranstaltet for ligeartet kriminalitet.

Den 34-årige mand ankede dommen med påstand om formildelse.

Anklagemyndigheden kontraankede med påstand om stadfæstelse, dog således at foranstaltningen skulle udmåles som en tillægsforanstaltning til den foranstaltning, som den 34-årige var blevet idømt i 2012.

Landsrettens resultat

Landsretten nedsatte foranstaltningen til 1 år og 9 måneder under hensyn til, at der var tale om en tillægsforanstaltning i relation til dommen fra 2012, men lagde vægt på den skærpelse af foranstaltningsniveauet, der efter praksis er sket siden.

Pigen fik, under hensyn til at forholdet var begået før lov 2018-02-28 nr. 140 trådte i kraft, tilkendt en tortgodtgørelse på 80.000 kr.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 19. maj 2021.

Sagsnummer: K 103/21

Domme med forklaringer