Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

25 mar 2022

Grønlands Landsret

39-årig kvinde, frifundet for at have samleje med en afsoner - K 032/21

Den 39-årige kvinde blev i kredsretten frifundet for en tiltale om, at hun skulle have haft samleje med en afsoner i anstalten, mens hun var ansat ved kriminalforsorgen. Anklagemyndigheden ankede kredsrettens dom med påstand om, at hun blev dømt i efter tiltalen.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 18. maj 2021.

Efter kriminallovens § 78, stk. 3, nr. 1), dømmes for seksuel udnyttelse den, der om ansat ved kriminalforsorgen har samleje med eller andet seksuelt forhold til en person, der er optaget i en af kriminalforsorgens institutioner, og som er undergivet den pågældendes myndighed.

Selvom det efter bevisførelsen, herunder navnlig forklaringerne fra tiltalte og manden, må lægges til grund, at der mellem dem har bestået en relation, som rækker ud over det sædvanlige for en ansat ved kriminalforsorgen og en indsat, finder landsretten, at der ikke mod tiltaltes benægtelse – alene med forklaringen fra manden og oplysningerne om antallet  af kontakter mellem tiltaltes telefon og telefonnummer 25 69 58 i perioden fra den 26. til den 30. april 2019 – er ført det til domsfældelse fornødne bevis for, at samleje eller andet seksuelt forhold mellem tiltalte og manden har fundet sted.

Med disse bemærkninger tiltræder landsretten, at tiltalte er frifundet og stadfæster kredsrettens dom.

 

 

Sagsnummer: K 032/21

Domme med forklaringer