18 maj 2021

Grønlands Landsret

39-årig kvinde, frifundet for at have samleje med en afsoner - K 032/21

Den 39-årige kvinde blev i kredsretten frifundet for en tiltale om, at hun skulle have haft samleje med en afsoner i anstalten, mens hun var ansat ved kriminalforsorgen. Anklagemyndigheden ankede kredsrettens dom med påstand om, at hun blev dømt i efter tiltalen.

Landsrettens resultat

Landsretten var enig med kredsretten i, at der ikke var ført det til domsfældelse fornødne bevis for, at kvinden havde haft samleje med afsoneren, og landsretten stadfæstede kredsrettens afgørelse.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 18. maj 2021.

Sagsnummer: K 032/21

Domme med forklaringer