Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

17 maj 2021

Grønlands Landsret

40-årig kvinde frifundet for brud på tavshedspligt - K 104/21

Den 40-årige kvinde, der tidligere var ansat i en kommune, blev i kredsretten fundet skyldig i brud på sin tavshedspligt ved, at hun i forlængelse en dokumentarfilm – der bl.a. drejer sig om udfordringer på socialområdet i en nærmere angiven by –

på et Facebook-opslag at have oplyst, at en af de familier, som dokumentarfilmen drejede sig om, havde fået tilbudt hjælp af kommunen.

Kredsretten idømte hende 30 dages betinget anstaltsanbringelse.

Under ankesagen nedlagde kvinden påstand om frifindelse.

Landsrettens resultat

Landsretten tiltrådte, at kvinden uberettiget havde videregivet fortrolige oplysninger, som hun fik kendskab til i forbindelse med sin ansættelse hos kommunen. Landsretten fandt dog, at forholdet ikke havde en sådan grovhed, at det var omfattet om kriminallovens bestemmelse om brud på tavshedspligt. Landsretten lagde vægt på, at familien allerede ved sin medvirken i dokumentarprogrammet havde offentliggjort en række oplysninger om sine private forhold, og at de oplysninger, som kvinden var tiltalt for at have videregivet, kun i meget begrænset omfang omfattede yderligere oplysninger.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 17. maj 2021.

Sagsnummer: K 104/21

Domme med forklaringer