Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

25 mar 2022

Grønlands Landsret

40-årig kvinde frifundet for brud på tavshedspligt - K 104/21

Den 40-årige kvinde, der tidligere var ansat i en kommune, blev i kredsretten fundet skyldig i brud på sin tavshedspligt ved, at hun i forlængelse en dokumentarfilm – der bl.a. drejer sig om udfordringer på socialområdet i en nærmere angiven by.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 17. maj 2021.

Også efter bevisførelsen for landsretten tiltræder landsretten, at det er bevist, at tiltalte med Facebook-opslaget uberettiget har videregivet fortrolige oplysninger, som hun fik kendskab til i forbindelse med sin ansættelse hos kommunen.

Landsretten finder dog ikke, at forholdet er af en sådan grovhed, at det falder ind under kriminallovens § 50, stk. 1. Landsretten har lagt vægt på, at den familie, som Facebook-opslaget vedrører, efter det oplyste gennem den omtalte dokumentar allerede selv havde offentliggjort en række oplysninger om sine private forhold, og at de oplysninger, som Facebook-opslaget indeholdt, kun i meget begrænset omfang bragte yderligere oplysninger, som ikke allerede var gjort offentligt tilgængelige i forbindelse med dokumentarprogrammet.

Herefter frifindes tiltalte.

Sagsnummer: K 104/21

Domme med forklaringer