Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 jun 2022

Grønlands Landsret

Dom i sag om deling af børnepornografi - K 096/21

En 34-årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 7 måneder for at have besiddet 18.482 børnepornografiske fotos og 5.036 børnepornografiske filmsekvenser.

Af Grønlands Landsrets dom af 12. maj 2021 fremgår følgende: 

Tiltalte er i kredsretten dømt for i perioden 16. – 30. september 2019 at have delt 217 børnepornografiske billeder og 756 børnepornografiske filmsekvenser. Heraf var 117 billeder i kategori 2 og 10 billeder i kategori 3. Af filmsekvenserne var 604 i kategori 2 og 26 i kategori 3.

Han er endvidere dømt for i perioden op til 4. november 2020 at have besiddet 18.482 børnepornografiske billeder og 5.036 børnepornografiske filmsekvenser. Af de børnepornografiske billeder var 6.959 i kategori 2 og 163 i kategori 3. Af de børnepornografiske filmsekvenser var 4.031 i kategori 2 og 119 i kategori 3.

Skyldsspørgsmålet er ikke anket til landsretten.

Under hensyn til det store omfang af billeder og filmsekvenser, som tiltalte har besiddet og udbredt og grovheden af dette børnepornografiske materiale, sammenholdt med, at han tidligere er dømt for seksuelle krænkelser af børn, fastsatte landsretten foranstaltningen til anstaltsanbringelse i 10 måneder.

Tiltalte idømmes anstaltsanbringelse i 10 måneder.

 

Sagsnummer: K 096/21

Domme med forklaringer